Om Det Grønne Iværksætterhus

Det Grønne Iværksætterhus har i perioden 2013-2016 skabt et førende udviklings- og vækstmiljø for grønne iværksættere i Danmark. Vi har inspirereret, udfordret og styrket iværksætteres produkter og forretningsmodeller og medvirket til, at de kunne udvikle sig i en – både for miljø og økonomi – bæredygtig retning.

I Det Grønne Iværksætterhus har mere end 170 iværksættere modtaget et integreret forretnings- og produktudviklingsforløb af kortere eller længere varighed, mens flere end 600 iværksættere har deltaget i kompetencegivende undervisning. Iværksættere har haft adgang til fysiske faciliteter såsom prototypeværksted og kontorpladser og tillige mulighed for sparring med eksperter indenfor salg, patenter, kapitalfremskaffelse. Også adgang til vidensressourcer på DTU, hos mentorer og etablerede virksomheder, har været til stor gavn for iværksætterne.

Miljøskærm

Test og Demo

Det Grønne Iværksætterhus har i perioden 2013 til 2016 hjulpet iværksættere med at styrke og udvikle sin idé eller virksomhedens forretningsmodel. Der har været tilbud om fx workshops og masterclasses, samt adgang til faciliteter, der kunne medvirke til at udvikle, teste og demonstrere grønne løsninger.

Den nære relation til DTU har givet iværksættere mulighed for at samarbejde med DTU-medarbejdere, at modtage sparring, samt at teste og demonstrere en teknologi eller produkt. Der er i projektperioden etableret flere nye samarbejdsrelationer mellem grønne iværksættere og DTU og disse vil række langt ud over husets levetid.

På billedet ses Jakob W. Nielsen fra Miljøskærm, som viser sin første fuldskalaversion af en nyudviklet støjskærm. De første støjskærmsprototyper blev fremstillet i Det Grønne Iværksætterhus i 2015 og fuldskalaversionen blev opsat i Vallensbæk i juni 2016.

Prototypeværksted

Prototypeværkstedet er lukket pr. 31. december 2016.
Prototypeværkstedet gav grønne iværksættere muligheden for hurtigt afprøve og realisere sin grønne idé. Her er blevet udviklet løsninger tilpasset kunden, og produktets vej til markedet blev afkortet.

hardware-prototypevaerksted-dtu
Solceller

Testkuponordningen

Det Grønne Iværksætterhus er lukket pr. 31. december 2016 og dermed også testkuponordningen.
Ordningen har fungeret i perioden 2013-2016 og 16 iværksættervirksomheder har modtaget bevillinger på 20-100.000 kr. Alle som har modtaget bevillinger, har fået testet eller certificeret sit produkt, og har dermed mulighed for at komme hurtigere på markedet.

Hvis du har brug for at identificere Test- og demonstrationsfaciliteter i Danmark kan det gøres via webportalen for danske cleantech test- og demonstrationsfaciliteter: www.cleantechfacilitator.dk.

Samarbejdspartnere

Scion DTU har i perioden 2013-2016 været ansvarlig for udvikling, daglig ledelse og drift af Det Grønne Iværksætterhus.

Gennem projektperioden har Det Grønne Iværksætterhus haft tæt relation til dygtige samarbejdspartnere som har ydet et væsentligt bidrag til at de grønne iværksætteres udvikling og succes. De vigtigste samarbejdspartnere er:
DTU, AcceleraceLifestyle and Design ClusterVæksthus Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen, Milestone Selling, Creman Creativity Management, Keystones, Center for Cirkulær ØkonomiRS Components, Schoeller Plast & Autodesk 

Partnere Det Grønne Iværksætterhus
Grønomstilling

Grøn omstilling

Det Grønne Iværksætterhus var en del af den daværende regeringens ”Grøn omstilling”. Formålet var at skabe grøn økonomi samt grøn vækst og udvikling i Danmark.

Regeringen og Enhedslisten afsatte på finansloven 2013-2018 midler til at få et større udbytte af Danmarks grønne styrkepositioner og den grønne omstilling. Aftalen har bidraget til den grønne omstilling ved at give iværksættere, virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at skabe og fastholde grønne jobs i Danmark og styrke ressourceeffektiviteten gennem fem initiativer:

1. Grøn omstillingsfond

2. Maritim omstillingspulje

3. Grønt iværksætterhus (Det Grønne Iværksætterhus)

4. Alternative iværksætterforløb

5. Økologiske iværksættere

 


Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: missing ) at offset 20 in /var/www/dgih.dk/public_html/wp-content/themes/dgih-new/footer.php on line 4